وبلاگ تخصصی حقوق http://rasagostar.mihanblog.com 2018-10-15T14:48:52+01:00 text/html 2016-06-12T23:18:31+01:00 rasagostar.mihanblog.com sarina . منابع آزمون قضاوت http://rasagostar.mihanblog.com/post/185 <br><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><font color="#000099"><font color="#CC0000">منابع آزمون قضاوت</font><br><font color="#CC0000">(معرفی منابع + قوانین فرعی + تست)</font><br>به ادامه مطلب بروید.<br><img src="http://s6.picofile.com/file/8255559318/Screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6_%DB%B0%DB%B1_%DB%B2%DB%B8_%DB%B1%DB%B1_%DB%B5%DB%B0_%DB%B1%DB%B9_1.png" alt="منابع آزمون قضاوت" align="bottom" border="0" height="438" hspace="0" vspace="0" width="288"><br></font></font></div> text/html 2016-06-11T01:23:14+01:00 rasagostar.mihanblog.com sarina . کتاب پیشرفته یا بنیادین دکتر شمس؟ http://rasagostar.mihanblog.com/post/184 <div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8255266150/photo_2016_06_11_05_52_40.jpg" alt="آیین دادرسی مدنی" align="bottom" border="0" height="505" hspace="0" vspace="0" width="505"></div> text/html 2016-05-27T20:07:33+01:00 rasagostar.mihanblog.com sarina . منابع آزمون وکالت http://rasagostar.mihanblog.com/post/181 <div align="center"><br><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><font color="#000099"><font color="#CC0000">منابع آزمون وکالت</font><br><font color="#CC0000">(معرفی منابع + قوانین فرعی + تست)</font><br>به ادامه مطلب بروید.<br><img src="http://s6.picofile.com/file/8253249692/photo_2016_05_28_00_36_49.jpg" alt="معرفی منابع" align="bottom" border="0" height="490" hspace="0" vspace="0" width="490"><br></font></font></div> text/html 2016-05-27T00:19:22+01:00 rasagostar.mihanblog.com sarina . وضعیت حقوقی «هدایای دوران نامزدی» http://rasagostar.mihanblog.com/post/179 <div align="center"> <div class="GeneralDivRight"> </div> <h1>وضعیت حقوقی «هدایای دوران نامزدی»</h1><p><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><font color="#000099">به ادامه مطلب بروید.</font></font></p><p><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><font color="#000099"><img src="http://s6.picofile.com/file/8253141134/19026116565575209220715914513025101128170.jpg" alt="هدایای نامزدی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></font></font></p><br></div> text/html 2016-05-25T21:58:34+01:00 rasagostar.mihanblog.com sarina . کدام نوع تقلب در امتحان، «جرم» است؟ http://rasagostar.mihanblog.com/post/177 <div align="center"><b><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000" size="3">کدام نوع تقلب در امتحان، «جرم» است؟</font></b><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><font color="#000099"><br>به ادامه مطلب بروید.</font></font><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8253002484/2035123710811317159235168562111567041223225.jpg" alt="تقلب در امتحان" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2016-05-25T00:36:54+01:00 rasagostar.mihanblog.com sarina . نفقه زن چگونه تعیین می شود؟ http://rasagostar.mihanblog.com/post/176 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><font color="#000099">نفقه زن چگونه تعیین می شود؟ <br>به ادامه مطلب بروید.</font><br></font><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8252852384/00055.jpg" alt="نفقه" align="bottom" border="0" height="245" hspace="0" vspace="0" width="450"><br><br><br></div> text/html 2015-07-07T01:49:30+01:00 rasagostar.mihanblog.com sarina . لایحه ماده واحده مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی به تصویب هیئت وزیران رسید http://rasagostar.mihanblog.com/post/167 <div><br></div><div><h4 data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">لایحه ماده واحده مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در جلسه</h4><h4 data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">دیشب هیئت وزیران به تصویب رسید .به گزارش روابط</h4><h4 data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">عمومی وزارت علوم در راستای سیاست های وزارت</h4><h4 data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">علوم و به منظور مقابله با تقلب در تهیه آثار</h4><h4 data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">علمی&nbsp;لایحه ماده واحده مقابله با تقلب</h4><h4 data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">در تهیه آثار علمی به منظور ارائه به</h4><h4 data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">مجلس شورای اسلامی</h4><h4 data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">به&nbsp;تصویب هیئت</h4><h4 data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">وزیران رسید.</h4><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px;"><strong>منبع: وزارت علوم تحقیقات و فناوری</strong></p></div> text/html 2015-06-10T00:28:12+01:00 rasagostar.mihanblog.com sarina . جزوه آیین دادرسی کیفری http://rasagostar.mihanblog.com/post/156 <div><br></div><div><br></div><div><h3 data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;">جزوه آیین دادرسی کیفری</h3><h3 data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;">بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392</h3><h3 data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;">استاد فخرالدین عباس زاده</h3><h4 data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><a title="آیین دادرسی کیفری استاد عباس زاده" href="http://s6.picofile.com/file/8192907934/ADK_Abaszade_Ekhtebar.pdf.html" target="_blank" data-mce-href="http://s6.picofile.com/file/8192907934/ADK_Abaszade_Ekhtebar.pdf.html">برای دانلود کلیک کنید</a></h4></div> text/html 2014-12-08T11:08:41+01:00 rasagostar.mihanblog.com sarina . موضوعات حقوقی برای پایان نامه http://rasagostar.mihanblog.com/post/155 <div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><h5 data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 19px;"><font size="2">&nbsp;<br></font></h5><h5 data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 19px;"><font size="2">1-مسئولیت&nbsp;های ارایه دهندگان خدمات داخلی و بین المللی در فضای سایبر</font></h5><h5 data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 19px;"><font size="2">2-&nbsp;جرم شناسی و حقوق جزای اختصاصی جرایم سایبری</font></h5><h5 data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 19px;"><font size="2">3-&nbsp;نقش روابط بین الملل در رسیدگی به جرایم سایبری</font></h5><h5 data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 19px;"><font size="2">4-&nbsp;خلاهای قانونی در رسیدگی به جرایم سایبری</font></h5><h5 data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 19px;"><font size="2">5-&nbsp;حقوق افراد وحریم خصوصی در فضای سایبر</font></h5><h5 data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 19px;"><font size="2">6-&nbsp;پیشگیری وضعی در فضای سایبری</font></h5></div> text/html 2014-09-02T10:15:27+01:00 rasagostar.mihanblog.com sarina . پدر علم حقوق ایران درگذشت http://rasagostar.mihanblog.com/post/154 <p><br></p><div align="center"><font size="3"></font><br><font size="3">وفات استاد عالیقدر دکتر ناصر کاتوزیان<br>بر جامعه حقوقی تسلیت باد.<br>روانش شاد.<br></font></div><p align="center"><font size="3"><br></font></p><br><font size="3"></font> text/html 2013-12-15T20:06:34+01:00 rasagostar.mihanblog.com sarina . مبحث حراج http://rasagostar.mihanblog.com/post/149 <br><div align="center"><h3 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">مقاله 47 صفحه<br data-mce-bogus="1"></h3><h3 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8104251576/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC_47_%D8%B5.doc.html" target="_blank" title="">برای دانلود کلیک کنید</a></h3></div> text/html 2013-12-15T20:01:59+01:00 rasagostar.mihanblog.com sarina . حقوق جزای اسلامی http://rasagostar.mihanblog.com/post/148 <br><div align="center"><font size="3">مقاله 89 صفحه<br><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8104250842/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_80_%D8%B5.doc.html" target="_blank" title=""><font size="3">برای دانلود کلیک کنید</font></a></font><br></div> text/html 2013-12-15T19:57:17+01:00 rasagostar.mihanblog.com sarina . تاریخچه پیدایش شهرداریها و ساختار مدیریت http://rasagostar.mihanblog.com/post/147 <br><div align="center"><font size="3">مقاله 90 صفحه<br><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8104250634/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87_%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA.doc.html" target="_blank" title="">برای دانلود کلیک کنید</a><br></font></div> text/html 2013-12-15T19:54:25+01:00 rasagostar.mihanblog.com sarina . جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملكی درنظام حقوقی http://rasagostar.mihanblog.com/post/146 <br><div align="center"><font size="3">مقاله 126 صفحه<br><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8104249776/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%88_%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_140_%D8%B5.doc.html" target="_blank" title=""><font size="3">برای دانلود کلیک کنید</font></a></font><br></div> text/html 2013-12-15T19:23:58+01:00 rasagostar.mihanblog.com sarina . مبحث پناهندگی http://rasagostar.mihanblog.com/post/145 <br><div align="center"><h3 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">این مقاله 70 صفحه می باشد<br data-mce-bogus="1"></h3><h3 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8104245550/%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C.doc.html" target="_blank" title="">برای دانلود کلیک کنید</a></h3></div>